Onze geschiedenis

Onze gezellige en stijlvolle cocktailbar en club in het hartje van het historisch centrum van Antwerpen heeft een rijkgevulde geschiedenis.

Ons pand wordt voor het eerst vermeld in 1394, maar waarschijnlijk dateert de eerste aanwezigheid al van
de 12de eeuw

In het jaar 1397 wordt Henric Van Espemde vermeld als eigenaar van het pand 4 jaar later, in 1401,
staat hij in oude documenten vermeld als stadssecretaris en stadsrentmeester.

Na zijn overlijden in 1414 werd “de Gans” opgesplitst in 2 delen, zoals kan teruggevonden worden in een
akte daterend uit 1414: er wordt gesproken over de “Gans van den Horen”. Zoals gezegd was het geheel bekend als De
Gans, maar bestond het vanaf dan uit de Kleine Gans op de Oude Koornmarkt 40 en de
Grote Gans op de Oude Koornmarkt 38.

De eigendommen in de buurt waren zeer in trek bij handelaars, magistraten en rijke burgers, onder meer door de nabijheid van het stadhuis, maar ook door bijvoorbeeld de diepte van de woningen.

Van omstreeks de vroege 15de eeuw tot het begin van de 16de eeuw was “de Grote Gans”
een herberg.

De Gans en de bijgebouwen liepen tot aan de Reyndersstraat en vormden het grootste huizenblok tussen de Oude Koornmarkt, de Reyndersstraat en de Hoogstraat.

n 1518 werd de herberg een koopmanswoning. . Een akte van het jaar 1539 vermeldt dan
weer ene Willem van Rustere als waard van “de Gans”

Dat de koopmanswoning enkel in het budget van zeer gegoede burgers paste, bewijst een omschrijving van “de Gans” uit 1561. Daarin werd melding gemaakt van een stove: een
badhuis. In die tijd een teken van zeer grote luxe.

Het vermoeden bestaat dat de voorgevel (in rococostijl) aan de zijde van de Oude Koornmarkt gerealiseerd werd in opdracht van Ferdinand van Pruyssen, de grootste wijnkoopman van Antwerpen. Hij bezat ook nog 2 huizen in de Pelgrimstraat, om de hoek van de Oude Koornmarkt. Hij was de echtgenoot van Maria Anna Clara de Wilde die “de Grote Gans” van haar ouders erfde in 1745 . Hun nakomelingen bleven in het bezit van het gebouw tot het midden van de 19de eeuw.

In 1782 worden de Kleine Gans en de Grote Gans terug 1 geheel.

Vandaag bestaat cocktailbar en club Vertigo voor een groot deel uit de kelders van de voormalige Grote Gans.